Bruk av bilder

 

Det er viktig å tenke seg om og å ta hensyn når det gjelder publisering av bilder, og særlig når det gjelder publisering av bilder av barn. Hvordan er egentlig reglene for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet ivaretas?  

Som hovedregel skal det alltid bes om samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på et bilde FØR bildet publiseres. Hvis de som er avbildet er under 15 år, må de foresatte samtykke til publiseringen. Dersom bildet er tatt av deg i regi av din rolle i Klubben (som Oppmann, Lagleder, Trener etc.) må du ha tillatelse til i det hele tatt å ta bildet. Dette kan høres unødvendig strengt ut, men husk at vi aldri vet hvilke situasjoner andre mennesker befinner seg i, og mange kan ha gode grunner til å ikke ville ha bilder av seg selv på nett. Dessuten er det en god nok grunn at de rett og slett å ikke ønske å ha det.

Et unntak fra reglen er når aktiviteten er i fokus, altså når det er selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Dette gjelder for eksempel avstandsbilder av en kamp, et publikum og lignende. Slike bilder kan deles uten tillatelse fra de avbildede, så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte kan føles krenkende for de som er avbildet.

Les mer om bruk av bilder på Datatilsynet sin hjemmeside her og Datatilsynets veiledningshefte om bilder av barn på nett her

Det er oppmannens ansvar å innhente tillatelse fra spillere og foreldre, og å holde oversikt over som har gitt tillatelse for hva og ikke på eget lag. Det er også oppmannens ansvar å informere lagets foreldregruppe om bildebruk på minst ett av de årlige foreldremøtene.  

Tillatelse til å ta og til å bruke bilder

En tillatelse bør inneholde relevante og konkrete spørmål til spillerne/foreldrene: 

  • Er det greit at det tas bilder/film av barnet?

  • Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider?

  • Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? (Her må det spesifiseres hvor bildene vil kunne publiseres og om det er åpne eller lukkede profiler/grupper.)

  • Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til Klubben?

Bilder av barn på nett
  • Legg ut bilder i lav oppløsning eller med ulike filtre, da er det vanskeligere å bruke eller misbruke dem i andre sammenhenger.

  • Ta bildene på avstand eller fra en annen vinkel så barna ikke gjenkjennes like lett.

  • Ikke del navn og sted sammen med bildene av barna.

  • Ta bilder der barna er i aktivitet, bilder med personer i bevegelse er mindre egnet for videre bruk.

  • Unngå nakenhet og lettkledde barn.

  • Få andre til å se gjennom bildene du ønsker å dele og diskuter med dem hva de tenker.

Husk at dersom foresatte eller barn ber deg om å slette bilder som er delt – enten det er i åpne eller lukkede kanaler – må du gjøre det. Ikke spør om årsak, bare slett med en gang. Husk at selv om de i utgangspunktet ga sitt samtykke, kan det alltid trekkes tilbake.

Kilde: Datatilsynet