Foreldremøter

 

Alle lag i Stabæk Håndball skal ha minst to foreldremøter i året, ett i august/september og ett i januar/februar. 

Det er lagets Oppmann som kaller inn til foreldremøter, og som leder dem. I tillegg til Oppmann skal Trener være med på møtene, og Daglig leder på minst ett møte i året. Ved behov kan også Sportslig leder og/eller Styreleder inviteres.

Foreldremøtene kan med fordel avholdes i Nadderud Arena, og  det anbefales å booke " Store Kafeteria" (kan kun bookes av Oppmann).  

Anbefalte temaer til foreldremøtene er: status fra Klubben (v/daglig leder), status fra treningene (v/trener) og organiseringen av laget (v/oppmann). Dersom foreldrene har noe de vil ta opp må de melde sine saker direkte til oppmann i god tid før møtet.

På minst ett møte i året skal bruk av bilder (av spillerne) tas opp.