Inntektsbringende arbeid

For å tjene penger til egen lagkasse kan hvert lag organisere og gjennomføre egne dugnader i løet av sesongen. Det er lagset selv som bestemmer hvilke og hvor mange dugnader de vil gjennomføre utover de som gjelder for klubben.

Under finner du informasjon om dugnader som kan være aktuelle for lagene å delta på. Send gjerne oppmannskoordinator Bente Crosby tips om du sitter med informasjon om noen flere! 

Gratulasjonskort

Lagånd tilbyr en pakke med 12 gratulasjonskort, hvor hver solgte pakke gir kr. 120.- i fortjeneste til laget ditt.  

En pakke består av:

  • 12 gratulasjonskort med konvolutter

  • Et oversiktskort som viser alle kortene.

  • Kortene leveres med høy kvalitet fra trykkeri.

  • Pakket i krymplast for å unngå fuktighet ved eventuelt salg i dårlig vær.

Please reload