Oppmenn

 

 

En oppmann er et lags valgte hovedleder, og med det, lagets bindeledd mellom spillere, foreldre, trenere, lagledere, styre og klubben for øvrig. Kort sagt så er det oppmannens ansvar å ivareta alle lagets praktiske og utenomsportslige gjøremål gjennom en sesong.

Alle lag i Stabæk Håndball skal ha en oppmann. En oppmann trenger ikke å ha hånballfaglig kompetanse, og står fritt til å engasjere flere personer i laget til å hjelpe med oppgavene beskrevet under. 

Oppgaver og ansvar:​​
 • Fremlegge politiattest selv, og sørge for at alle med verv i laget (trenere, lagledere og foreldre som evt. skal overnatte med spillerne) også fremlegger politiattest (gjelder for alle som er i kontakt med spillere under 18 år)

 • Ha kontroll på lagets spilleliste og informere klubben om eventuelle endringer

 • Videreformidle informasjon fra spillere og foreldre til klubben og fra klubben til spillere og foreldre

 • Delta på oppmannsmøter i klubben

 • Arrangere foreldremøter for laget to ganger per år

 • Sammen med trenere og andre ressurspersoner bygge opp en god lagkultur og arrangere sosiale sammenkomster for spillere og/eller foreldre

 • Ha kontroll på lagets utstyr (inkl. drakter) og økonomi

 • Organisere og gjennomføre dugnader og inntektsbringende aktiviteter

 • Følge opp manglende innbetalinger og påse at ingen får spille kamp uten at nødvendige avgifter og lisenser er betalt 

 • ​Legge forhold til rette rundt kamper og treninger

 • Melde laget på aktuelle kamper og cuper

 • Sjekke kampoppsettet for sesongen og videreformidle informasjonen til spillere, foreldre og/eller lagledere

 • Sende ut påminnelse om kamper (følge med på evt. endringer i kampoppsettet) og påse at det kommer nok spillere på kamp

 • Fylle ut kamprapporter

 • Omberamme kamper

 • Holde seg oppdatert på informasjon fra Norges Håndballforbund Region Øst

​​

Til sammen utgjør alle oppmenn Stabæk Håndballs oppmannsgruppe. Oppmannsgruppen møtes ca. hver 6.-8. uke, og som lagets hovedleder er det viktig at du møter opp på disse møtene. Har du ikke anledning til å møte opp selv, så send en stedfortreder, og husk å lese referatet fra møtet. ​

 

Hvis oppmann ønsker å trekke seg fra sin rolle, beholder vedkommende ansvaret for disse områdene ut sesongen eller frem til ny oppmann er på plass.

Oppmenn i Stabæk Håndball​