Politiattester

 

Stabæk Håndball skal være et trygt og godt sted å være, og alle med et verv som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige skal derfor fremvise politiattest uten anmerkning.

Alle trenere, assistenttrenere/hjelpetrenere, oppmenn/lagledere og foreldre som skal overnatte med spillerne på cuper etc. skal vise politiattest. Politiattesten skal være uten anmerkning, ikke eldre enn tre år gammel og være utstedt i forbindelse med det vervet vedkommende har i Stabæk Håndball. Attester brukt til andre formål, som jobb, skole, treneroppdrag i andre klubber etc. kan med andre ord ikke benyttes.

Her kan du lese mer om hva Norges idrettsforbundet skriver om politiattester

Hvordan bestiller og fremviser jeg politiattest?

Det er oppmennenes ansvar å informere de på eget lag som skal levere politiattest om dette. Det er Daglig leder sitt ansvar å følge opp håndballskolen, akademiet og sommerskolen.  

Dersom du er en av de som skal levere politiattest finner du nødvendig informasjon om hvordan du bestiller og fremviser politiattest her (passordet til siden får du av ditt lags oppmann). ​