Praktisk informasjon

 

 

Med det å høre til en Klubb følger masse glede, men også noen forpliktelser. Stabæk Håndball er i all hovedsak foreldredrevet, og vi er derfor helt avhengige av at alle Foreldre og Spillere engasjerer seg og tar i et tak for Klubben med jevne mellomrom. Husk at hvis alle bidrar med noe, så slipper noen å bidra med alt!

Under denne fanen finner du praktisk informasjon knyttet til det å være en del av en foreldredrevet Klubb. Mer informasjon knyttet til det å være med å drive en Klubb (som oppmann, trener, lagleder etc.) finner du under fanen "Sånn gjør vi det!".