Sportslig tilbud

Stabæk Håndball jobber for å bli en solid breddeklubb. Klubben ønsker å bygge et attraktivt miljø både hva gjelder det håndballmessige såvel som det sosiale.

Stabæk Håndball ønsker å fremstå som en klubb preget av treningsglede, respekt og åpenhet, samt vilje og evne til inkludering av minoritetsgrupper. Alle skal oppleve det fantastiske ved å mestre, glede seg til å gå på trening og glede seg over å være en del av et lag. Spillere og foreldre skal vite og oppleve at hver enkelt spiller blir sett og respektert.

Stabæk Håndball håper å fremstå attraktiv for klubber både i Asker og Bærum slik at spillere som ønsker et bedre tilbud, skal føle seg velkomne i klubben.

I Stabæk Håndball skal utøverne møtes med respekt og aksept for å drive med flere idretter. De fleste former for trening/fysisk aktivitet har overføringsverdi til håndball. En spiller skal ikke måtte velge bort en aktivitet fordi hun føler seg presset til det av treneren. Det er vist at det store flertall av spillere som når «langt» har drevet med flere idretter helt opp i 16- års alderen eller lengre.

Mål og retningslinjer for Stabæk Håndball skal til enhver tid være i tråd med Norges Idrettsforbunds og Norges Håndballforbunds gjeldende regler.

Sportslig leder: Vil bli oppdatert