Trenere

 

 

Stabæk Håndball har som mål å utdanne sine trenere, på alle nivåer, via Norges Håndballforbund sin trenerutdannelse.

Alle trenere får av klubben gratis tilgang til Bjarte Myrhol sitt Learn Handball med treningsprogram og øvelser tilpasset den enkelte årsklasse.

Hvert lag i Stabæk Håndball skal ha sine faste trenere som følger laget gjennom treninger og kamper. Alle trenerne har faste møter med 

8-11 år

Trener må ha håndballkunnskap og helst ha påbegynt trenerutdannelse. Utover dette bidrar foreldre som hjelpetrenere. 

12-15 år

Trener bør ha trenerutdannelse eller -kompetanse, eller påbegynt trenerutdannelse. Utover dette bidrar foreldre som hjelpetrenere. 

16-18 år

Målsetningen for disse alderstrinnene er å ha lag med i landsdekkende serier (Bringserien for J16 og Lerøyserien for J18). Det stilles derfor store krav til trenerne for disse klassene. 

Trenere for de ulike lagene listes under, og oppmenn finnes her 

Trenere i Stabæk Håndball