Utlån av spillere

 

Med utlån av spillere er det her snakk om utlån av spillere til et annet lag i Stabæk Håndball (ikke om utlån til andre Klubber). 

Dersom et lag i Stabæk håndball selv har for få spillere til å kunne stille med et lag i en kamp, har de anledning til å låne spillere fra årsklassen under eget nivå. Alle lag har anledning til å låne spillere (ingen aldersgrense). En lånt spiller skal ikke ha fortrinnsrett eller tildeles spilletid som går på bekostning av spillere i laget som låner spilleren.

Slik gjennomføres utlån av spillere i Stabæk Håndball
  • Hovedtrener er sportslig ansvarlig for spillerne på eget lag, og bestemmer hvem som eventuelt kan lånes ut og ikke. En spiller som skal lånes ut bør ha en viss erfaring fra, og ikke minst ferdigheter i håndball, slik at opplevelsen med å spille med et eldre lag blir god. Ved tvil kan Sportslig ledere involveres i beslutningen.

  • Treneren på det laget som ønsker å låne en spiller fra et annet lag må kontakte treneren på det laget de ønsker å låne spillere fra. Det er hovedtreners ansvar at den totale belastningen på en spiller ikke blir for stor. Dersom en spiller skal lånes ut til kamp med et eldre lag mer enn tre ganger i løpet av et halvt år, må det søkes om hospitering.

  • En spiller som skal lånes ut til et eldre lag kan med fordel delta på noen av det eldre lagets treninger. Dersom spilleren skal delta på mer enn én ukentlig trening med det eldre laget, må det søkes om hospitering. ​

* Med spillerens hovedtrener forstås trener på det laget spilleren opprinnelig tilhører.